مجسمه سنگی

مقایسه کالا (0)


مجسمه سنگی طرح بزکوهی

مجسمه سنگی طرح بزکوهی

مشخصات مجسمه سنگی طرح بزکوهیاین مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز تهیه گردیده ا..

1,500,000تومان

مجسمه سنگی طرح حضرت مریم شماره 1

مجسمه سنگی طرح حضرت مریم شماره 1

مشخصات مجسمه سنگی طرح حضرت مریم1این مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز تهیه گردی..

17,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح حضرت مریم شماره 2

مجسمه سنگی طرح حضرت مریم شماره 2

مشخصات مجسمه سنگی طرح حضرت مریم شماره 2این مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز ته..

20,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح زن ایرانی

مجسمه سنگی طرح زن ایرانی

مشخصات مجسمه سنگی طرح فرشتهاین مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز تهیه گردیده اس..

4,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح زن عابد

مجسمه سنگی طرح زن عابد

مشخصات مجسمه سنگی طرح زن عابداین مجسمه سنگی ساختمانی به که صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز تهیه گردی..

15,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح شیر سنگی

مجسمه سنگی طرح شیر سنگی

مشخصات مجسمه سنگی طرح شیرسنگیاین مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز تهیه گردیده ..

15,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح فرشته خوابیده

مجسمه سنگی طرح فرشته خوابیده

مشخصات مجسمه سنگی طرح فرشتهاین مجسمه سنگی ساختمانی به شکل دست ساز توسط استاد مجسمه ساز تهیه گردیده است جنس مجس..

25,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح فرشته شماره 1

مجسمه سنگی طرح فرشته شماره 1

مشخصات مجسمه سنگی طرح فرشتهاین مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط استاد مجسمه ساز تهیه شده است. جنس مجسم..

25,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح فرشته شماره 2

مجسمه سنگی طرح فرشته شماره 2

مشخصات مجسمه سنگی طرح فرشتهاین مجسمه سنگی ساختمانی به شکل دست ساز توسط استاد مجسمه ساز تهیه گردیده است جنس مجس..

45,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح فرشته شماره 3

مجسمه سنگی طرح فرشته شماره 3

مشخصات مجسمه سنگی طرح فرشته شماره3این مجسمه سنگی ساختمانی به شکل دست ساز توسط استاد مجسمه ساز تهیه گردیده ا..

25,000,000تومان

مجسمه سنگی طرح کتیبه دیواری

مجسمه سنگی طرح کتیبه دیواری

مشخصات مجسمه سنگی طرح کتیبه دیواریاین مجسمه سنگی ساختمانی به صورت دست ساز توسط یکی از اساتید مجسمه ساز تهیه گر..

35,000,000تومان

نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)