تماس با ما

آدرس ما

سنگ رضوان
دفتر تهران:
خیابان مفتح جنوبی، خیابان شیرودی- پلاک 15
جهت حضور در دفتر تهران از قبل هماهنگ نمایید.
09121880946
کارگاه:
درب شرقی بهشت زهرا- جاده قدیم تهران قم(به سمت تهران)، روبروی درب باب الرضا (ع) بهشت زهرا سنگ فروشی رضوان (سنگ سلیمان قدیم)
تلفن
09121880946

ساعات کاری
ساعت کاری سنگ مزار: 16 الی 21
ساعت کاری سنگ خام و مجسمه سنگی: 9 الی 21

توضیحات
جهت حضور در دفتر تهران از قبل هماهنگ نمایید.

فرم تماس با ما