سنگ قبر

سنگ قبر یا سنگ گور ، سنگی است که آن را برای یادبود کسانی که درگذشته‌اندبر روی یا بالای گور می‌گذارند.

در ایران سنگ گور را به فرم خوابیده بر روی گور می‌گذارند اما در کشورهای فرنگی و همچنین ایران در گذشته‌ای نزدیک، سنگ قبر به فرم ایستاده بالای گور جای دارد. در گذشته معمولاً از سنگی کوچک و بدون کنده کاری بر بالای قبر برای مشخص ساختن تنها محل دفن استفاده می‌شد. اما به مرور بر روی سنگ قبر نام و نام خانوادگی فرد فوت شده نیز حک می‌گردید. در حال حاضر بر روی سنگ قبر اطلاعات، نوشته و عکس‌های مختلفی حک می‌شود. این امر باعث شده تا به مرور ابعاد سنگ قبر بزرگتر شود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


سنگ قبر 61

سنگ قبر 61

  توضیحات سنگ قبر شماره 61 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر کرم به همراه سنگ برزیلی  ..

2,100,000تومان

سنگ قبر 62

سنگ قبر 62

  سنگ قبر شماره 62 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت برزیلی 4 سانتی درجه یک   ابعاد:..

3,500,000تومان

سنگ قبر 63

سنگ قبر 63

سنگ قبر شماره 63 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ کریستال 8 سانتی  ابعاد: 60*180 مشخصات و ت..

2,700,000تومان

سنگ قبر 64

سنگ قبر 64

توضیحات سنگ قبر شماره 64 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک با ضخامت 8 سانتی متر  مشخص..

4,900,000تومان

سنگ قبر 65

سنگ قبر 65

سنگ قبر شماره 65 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات ضخامت 4 سانت  ابعاد: 60*180 ..

3,400,000تومان

سنگ قبر 66

سنگ قبر 66

توضیحات سنگ قبر شماره 66   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی درجه یک  مشخ..

2,500,000تومان

سنگ قبر 67

سنگ قبر 67

توضیحات سنگ قبر شماره67   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی در جه یک  مشخ..

2,650,000تومان

سنگ قبر 68

سنگ قبر 68

توضیحات سنگ قبر شماره 68   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک و سنگ بالاسری ..

1,750,000تومان

سنگ قبر 69

سنگ قبر 69

توضیحات سنگ قبر شماره 69   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات درجه یک مشخصات و..

3,500,000تومان

سنگ قبر 7

سنگ قبر 7

توضیحات سنگ قبر شماره 7   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ اصلی سیمین اصفهان و سنگ عکس دار از ج..

1,760,000تومان

سنگ قبر 70

سنگ قبر 70

توضیحات سنگ قبر شماره 70 سنگ قبر شماره 70 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی ابعاد: ..

1,350,000تومان

سنگ قبر 71

سنگ قبر 71

توضیحات سنگ قبر شماره 71 سنگ قبر شماره 71 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت نطنز اصفهان  ..

720,000تومان

سنگ قبر 72

سنگ قبر 72

توضیحات سنگ قبر شماره 72 سنگ قبر شماره 72 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید با ضخامت  ..

3,450,000تومان

سنگ قبر 73

سنگ قبر 73

توضیحات سنگ قبر شماره 73 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات سفید درجه یک با ضخامت 5 سانت به همراه سن..

4,450,000تومان

سنگ قبر 74

سنگ قبر 74

توضیحات سنگ قبر شماره 74 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات سفید با ضخامت 3 سانت به همراه سنگ کفنی ..

3,350,000تومان

سنگ قبر 75

سنگ قبر 75

توضیحات سنگ قبر شماره 75 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای سه دست ..

2,800,000تومان

سنگ قبر 76

سنگ قبر 76

توضیحات سنگ قبر شماره 76 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک و بالاسری برزیلی مشخص..

2,300,000تومان

سنگ قبر 77

سنگ قبر 77

توضیحات سنگ قبر شماره 77 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سیمین اصفهان با ضخامت 8 سانت  مشخصات و تو..

3,550,000تومان

سنگ قبر 78

سنگ قبر 78

توضیحات سنگ قبر شماره 78 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک دارای ابزار خوردگی  مشخصات..

2,100,000تومان

سنگ قبر 79

سنگ قبر 79

توضیحات سنگ قبر شماره 79 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ نطنز اصفهان مشخصات و توضیحات: دارای یک دست..

570,000تومان

سنگ قبر 8

سنگ قبر 8

توضیحات سنگ قبر شماره 8 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک دارای ابزار خوردگی صدفی  مش..

1,700,000تومان

نمايش 64 تا 84 از 105 (5 صفحه)