انواع سنگ قبر اسلامی

انواع سنگ قبر و سنگ مزار اسلامی 

در این بخش از سایت نمونه کارها و تصاویر مرتبط با سنگ قبرهای اسلامی ارائه شده است. سنگ قبرهای شامل نمونه های مختلف دارای طبقه ، کف نصب، دارای بالاسری، فانتزی و کلاسیک می باشد. نمونه های ارائه شده از سنگ قبر های شامل سنگ قبر برزیلی، سنگ قبر گرانیت نطنز، سنگ قبر گرانیت سیمین اصفهان، سنگ قبر مرمر سفید هرات و انواع مرمر های کرم و صورتی و سبز و انواع سنگ گارانیت تویسرکان و سنگهای نانو سفید است.مقایسه کالا (0)


سنگ قبر 76

سنگ قبر 76

توضیحات سنگ قبر شماره 76 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک و بالاسری برزیلی مشخص..

2,300,000تومان

سنگ قبر 77

سنگ قبر 77

توضیحات سنگ قبر شماره 77 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سیمین اصفهان با ضخامت 8 سانت  مشخصات و تو..

3,550,000تومان

سنگ قبر 78

سنگ قبر 78

توضیحات سنگ قبر شماره 78 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک دارای ابزار خوردگی  مشخصات..

2,100,000تومان

سنگ قبر 79

سنگ قبر 79

توضیحات سنگ قبر شماره 79 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ نطنز اصفهان مشخصات و توضیحات: دارای یک دست..

570,000تومان

سنگ قبر 8

سنگ قبر 8

توضیحات سنگ قبر شماره 8 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک دارای ابزار خوردگی صدفی  مش..

1,700,000تومان

سنگ قبر 80

سنگ قبر 80

توضیحات سنگ قبر شماره 80 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سبز درجه یک  مشخصات و توضیحات: د..

6,500,000تومان

سنگ قبر 81

سنگ قبر 81

توضیحات سنگ قبر شماره 81 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر هرات سفید با ابعاد 60*120 مشخصات و تو..

1,600,000تومان

سنگ قبر 82

سنگ قبر 82

توضیحات سنگ قبر شماره 82 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات درجه یک  مشخصات و توضیحات: دارا..

1,640,000تومان

سنگ قبر 83

سنگ قبر 83

توضیحات سنگ قبر شماره 83 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت قرمز  مشخصات و توضیحات: دارای یک د..

1,800,000تومان

سنگ قبر 84

سنگ قبر 84

توضیحات سنگ قبر شماره 84 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک مشخصات و توضیحات: دار..

900,000تومان

سنگ قبر 85

سنگ قبر 85

توضیحات سنگ قبر شماره 85 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ بالاسری سیمین اصفهان  مشخصات و توضیحا..

1,380,000تومان

سنگ قبر 86

سنگ قبر 86

توضیحات سنگ قبر شماره 86 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر سبز  مشخصات و توضیحات: دارای یک دست ..

3,750,000تومان

سنگ قبر 86

سنگ قبر 86

توضیحات سنگ قبر شماره 86 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر کرم مشخصات و توضیحات: دارای چند تکه س..

7,900,000تومان

سنگ قبر 87

سنگ قبر 87

توضیحات سنگ قبر شماره 87 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان با ابزار خوردگی صدفی مشخصات و..

2,100,000تومان

سنگ قبر 88

سنگ قبر 88

توضیحات سنگ قبر شماره 88 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای سه دست ..

2,650,000تومان

سنگ قبر 89

سنگ قبر 89

توضیحات سنگ قبر شماره 89 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت سبز جنگلی  مشخصات و توضیحات: د..

1,500,000تومان

سنگ قبر 90

سنگ قبر 90

توضیحات سنگ قبر شماره 90 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای سه دست ..

2,700,000تومان

سنگ قبر 91

سنگ قبر 91

سنگ قبر شماره 109 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت برزیلی با ضخامت 5 سانتی به همراه سنگ کفنی زیرین ..

3,800,000تومان

سنگ قبر 92

سنگ قبر 92

سنگ قبر شماره 109 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت نطنز اصفهان مشخصات و توضیحات: دارای بالاسری از..

950,000تومان

سنگ قبر 93

سنگ قبر 93

جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت برزیلی درجه یک   ابعاد: 60*180 مشخصات و توضیحات: دارای ..

1,700,000تومان

سنگ قبر 94

سنگ قبر 94

سنگ قبر شماره 94   جنس سنگ قبر موجود در تصویر:سنگ مرمر هرات درجه یک مشخصات و توضیحات: دارا..

1,580,000تومان

نمايش 85 تا 105 از 118 (6 صفحه)