انواع سنگ قبر اسلامی

انواع سنگ قبر و سنگ مزار اسلامی 

در این بخش از سایت نمونه کارها و تصاویر مرتبط با سنگ قبرهای اسلامی ارائه شده است. سنگ قبرهای شامل نمونه های مختلف دارای طبقه ، کف نصب، دارای بالاسری، فانتزی و کلاسیک می باشد. نمونه های ارائه شده از سنگ قبر های شامل سنگ قبر برزیلی، سنگ قبر گرانیت نطنز، سنگ قبر گرانیت سیمین اصفهان، سنگ قبر مرمر سفید هرات و انواع مرمر های کرم و صورتی و سبز و انواع سنگ گارانیت تویسرکان و سنگهای نانو سفید است.مقایسه کالا (0)


سنگ قبر 66

سنگ قبر 66

توضیحات سنگ قبر شماره 66   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی درجه یک  مشخ..

2,500,000تومان

سنگ قبر 67

سنگ قبر 67

توضیحات سنگ قبر شماره67   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی در جه یک  مشخ..

2,650,000تومان

سنگ قبر 68

سنگ قبر 68

توضیحات سنگ قبر شماره 68   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک و سنگ بالاسری ..

1,750,000تومان

سنگ قبر 69

سنگ قبر 69

توضیحات سنگ قبر شماره 69   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات درجه یک مشخصات و..

3,500,000تومان

سنگ قبر 70

سنگ قبر 70

توضیحات سنگ قبر شماره 70 سنگ قبر شماره 70 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی ابعاد: ..

1,350,000تومان

سنگ قبر 71

سنگ قبر 71

توضیحات سنگ قبر شماره 71 سنگ قبر شماره 71 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت نطنز اصفهان  ..

720,000تومان

سنگ قبر 72

سنگ قبر 72

توضیحات سنگ قبر شماره 72 سنگ قبر شماره 72 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید با ضخامت  ..

3,450,000تومان

سنگ قبر 73

سنگ قبر 73

توضیحات سنگ قبر شماره 73 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات سفید درجه یک با ضخامت 5 سانت به همراه سن..

4,450,000تومان

سنگ قبر 74

سنگ قبر 74

توضیحات سنگ قبر شماره 74 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات سفید با ضخامت 3 سانت به همراه سنگ کفنی ..

3,350,000تومان

سنگ قبر 75

سنگ قبر 75

توضیحات سنگ قبر شماره 75 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای سه دست ..

2,800,000تومان

سنگ قبر 76

سنگ قبر 76

توضیحات سنگ قبر شماره 76 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک و بالاسری برزیلی مشخص..

2,300,000تومان

سنگ قبر 77

سنگ قبر 77

توضیحات سنگ قبر شماره 77 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سیمین اصفهان با ضخامت 8 سانت  مشخصات و تو..

3,550,000تومان

سنگ قبر 78

سنگ قبر 78

توضیحات سنگ قبر شماره 78 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک دارای ابزار خوردگی  مشخصات..

2,100,000تومان

سنگ قبر 79

سنگ قبر 79

توضیحات سنگ قبر شماره 79 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ نطنز اصفهان مشخصات و توضیحات: دارای یک دست..

570,000تومان

سنگ قبر 8

سنگ قبر 8

توضیحات سنگ قبر شماره 8 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک دارای ابزار خوردگی صدفی  مش..

1,700,000تومان

سنگ قبر 80

سنگ قبر 80

توضیحات سنگ قبر شماره 80 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سبز درجه یک  مشخصات و توضیحات: د..

6,500,000تومان

سنگ قبر 81

سنگ قبر 81

توضیحات سنگ قبر شماره 81 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر هرات سفید با ابعاد 60*120 مشخصات و تو..

1,600,000تومان

سنگ قبر 82

سنگ قبر 82

توضیحات سنگ قبر شماره 82 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات درجه یک  مشخصات و توضیحات: دارا..

1,640,000تومان

سنگ قبر 83

سنگ قبر 83

توضیحات سنگ قبر شماره 83 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت قرمز  مشخصات و توضیحات: دارای یک د..

1,800,000تومان

سنگ قبر 84

سنگ قبر 84

توضیحات سنگ قبر شماره 84 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک مشخصات و توضیحات: دار..

900,000تومان

سنگ قبر 85

سنگ قبر 85

توضیحات سنگ قبر شماره 85 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ بالاسری سیمین اصفهان  مشخصات و توضیحا..

1,380,000تومان

نمايش 64 تا 84 از 102 (5 صفحه)