انواع سنگ قبر اسلامی

انواع سنگ قبر و سنگ مزار اسلامی 

در این بخش از سایت نمونه کارها و تصاویر مرتبط با سنگ قبرهای اسلامی ارائه شده است. سنگ قبرهای شامل نمونه های مختلف دارای طبقه ، کف نصب، دارای بالاسری، فانتزی و کلاسیک می باشد. نمونه های ارائه شده از سنگ قبر های شامل سنگ قبر برزیلی، سنگ قبر گرانیت نطنز، سنگ قبر گرانیت سیمین اصفهان، سنگ قبر مرمر سفید هرات و انواع مرمر های کرم و صورتی و سبز و انواع سنگ گارانیت تویسرکان و سنگهای نانو سفید است.مقایسه کالا (0)


سنگ قبر 56

سنگ قبر 56

توضیحات سنگ قبر شماره 56 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ برزیلی با ضخامت 10 سانت مشخصات و توضیحات: ..

4,300,000تومان

سنگ قبر 57

سنگ قبر 57

توضیحات سنگ قبر شماره 57 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک ابعاد 80*180 مشخصات و توضیحات:د..

2,520,000تومان

سنگ قبر 58

سنگ قبر 58

توضیحات سنگ قبر شماره 58 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک مشخصات و توضیحات: دار..

1,700,000تومان

سنگ قبر 59

سنگ قبر 59

  توضیحات سنگ قبر شماره 59 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ کف از جنس مرمر به همراه   ..

1,800,000تومان

سنگ قبر 6

سنگ قبر 6

توضیحات سنگ قبر شماره 6   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات مشخصات و توضیحات:..

1,500,000تومان

سنگ قبر 60

سنگ قبر 60

  توضیحات سنگ قبر شماره 60 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات  مشخصات و ت..

1,550,000تومان

سنگ قبر 61

سنگ قبر 61

  توضیحات سنگ قبر شماره 61 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر کرم به همراه سنگ برزیلی  ..

2,100,000تومان

سنگ قبر 62

سنگ قبر 62

  سنگ قبر شماره 62 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت برزیلی 4 سانتی درجه یک   ابعاد:..

3,500,000تومان

سنگ قبر 63

سنگ قبر 63

سنگ قبر شماره 63 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ کریستال 8 سانتی  ابعاد: 60*180 مشخصات و ت..

2,700,000تومان

سنگ قبر 64

سنگ قبر 64

توضیحات سنگ قبر شماره 64 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک با ضخامت 8 سانتی متر  مشخص..

4,900,000تومان

سنگ قبر 65

سنگ قبر 65

سنگ قبر شماره 65 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات ضخامت 4 سانت  ابعاد: 60*180 ..

3,400,000تومان

سنگ قبر 66

سنگ قبر 66

توضیحات سنگ قبر شماره 66   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی درجه یک  مشخ..

2,500,000تومان

سنگ قبر 67

سنگ قبر 67

توضیحات سنگ قبر شماره67   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی در جه یک  مشخ..

2,650,000تومان

سنگ قبر 68

سنگ قبر 68

توضیحات سنگ قبر شماره 68   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک و سنگ بالاسری ..

1,750,000تومان

سنگ قبر 69

سنگ قبر 69

توضیحات سنگ قبر شماره 69   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات درجه یک مشخصات و..

3,500,000تومان

سنگ قبر 70

سنگ قبر 70

توضیحات سنگ قبر شماره 70 سنگ قبر شماره 70 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی ابعاد: ..

1,350,000تومان

سنگ قبر 71

سنگ قبر 71

توضیحات سنگ قبر شماره 71 سنگ قبر شماره 71 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت نطنز اصفهان  ..

720,000تومان

سنگ قبر 72

سنگ قبر 72

توضیحات سنگ قبر شماره 72 سنگ قبر شماره 72 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید با ضخامت  ..

3,450,000تومان

سنگ قبر 73

سنگ قبر 73

توضیحات سنگ قبر شماره 73 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات سفید درجه یک با ضخامت 5 سانت به همراه سن..

4,450,000تومان

سنگ قبر 74

سنگ قبر 74

توضیحات سنگ قبر شماره 74 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: مرمر هرات سفید با ضخامت 3 سانت به همراه سنگ کفنی ..

3,350,000تومان

سنگ قبر 75

سنگ قبر 75

توضیحات سنگ قبر شماره 75 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای سه دست ..

2,800,000تومان

نمايش 64 تا 84 از 118 (6 صفحه)