انواع سنگ قبر اسلامی

انواع سنگ قبر و سنگ مزار اسلامی 

در این بخش از سایت نمونه کارها و تصاویر مرتبط با سنگ قبرهای اسلامی ارائه شده است. سنگ قبرهای شامل نمونه های مختلف دارای طبقه ، کف نصب، دارای بالاسری، فانتزی و کلاسیک می باشد. نمونه های ارائه شده از سنگ قبر های شامل سنگ قبر برزیلی، سنگ قبر گرانیت نطنز، سنگ قبر گرانیت سیمین اصفهان، سنگ قبر مرمر سفید هرات و انواع مرمر های کرم و صورتی و سبز و انواع سنگ گارانیت تویسرکان و سنگهای نانو سفید است.مقایسه کالا (0)


سنگ قبر 45

سنگ قبر 45

توضیحات سنگ قبر شماره45 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای یک دست ق..

1,550,000تومان

سنگ قبر 46

سنگ قبر 46

توضیحات سنگ قبر شماره46 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک ابعاد 120*60 مشخصات و توضیحات: د..

1,020,000تومان

سنگ قبر 47

سنگ قبر 47

توضیحات سنگ قبر شماره47 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک ابعاد 120*60 مشخصات و توضیحات: د..

1,900,000تومان

سنگ قبر 48

سنگ قبر 48

توضیحات سنگ قبر شماره 48 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت سبز جنگلی  مشخصات و توضیحات: د..

1,200,000تومان

سنگ قبر 49

سنگ قبر 49

توضیحات سنگ قبر شماره49 سنگ کودکان: جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک ابعاد 40*80 مشخص..

950,000تومان

سنگ قبر 50

سنگ قبر 50

توضیحات سنگ قبر شماره50 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سیمین اصفهان درجه یک  مشخصات و توضیحات: یک..

950,000تومان

سنگ قبر 51

سنگ قبر 51

توضیحات سنگ قبر شماره51 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک مشخصات و توضیحات: دارای سه دست ق..

2,280,000تومان

سنگ قبر 54

سنگ قبر 54

  توضیحات سنگ قبر شماره54   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر هرات با ضخامت 10سانت..

6,500,000تومان

سنگ قبر 55

سنگ قبر 55

  توضیحات سنگ قبر شماره 55 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سبز کرمان درجه یک  مش..

3,200,000تومان

سنگ قبر 56

سنگ قبر 56

توضیحات سنگ قبر شماره 56 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ برزیلی با ضخامت 10 سانت مشخصات و توضیحات: ..

4,300,000تومان

سنگ قبر 57

سنگ قبر 57

توضیحات سنگ قبر شماره 57 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک ابعاد 80*180 مشخصات و توضیحات:د..

2,520,000تومان

سنگ قبر 58

سنگ قبر 58

توضیحات سنگ قبر شماره 58 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ سیمین اصفهان درجه یک مشخصات و توضیحات: دار..

1,700,000تومان

سنگ قبر 59

سنگ قبر 59

  توضیحات سنگ قبر شماره 59 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ کف از جنس مرمر به همراه   ..

1,800,000تومان

سنگ قبر 6

سنگ قبر 6

توضیحات سنگ قبر شماره 6   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات مشخصات و توضیحات:..

1,500,000تومان

سنگ قبر 60

سنگ قبر 60

  توضیحات سنگ قبر شماره 60 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات  مشخصات و ت..

1,550,000تومان

سنگ قبر 61

سنگ قبر 61

  توضیحات سنگ قبر شماره 61 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر کرم به همراه سنگ برزیلی  ..

2,100,000تومان

سنگ قبر 62

سنگ قبر 62

  سنگ قبر شماره 62 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: گرانیت برزیلی 4 سانتی درجه یک   ابعاد:..

3,500,000تومان

سنگ قبر 63

سنگ قبر 63

سنگ قبر شماره 63 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ کریستال 8 سانتی  ابعاد: 60*180 مشخصات و ت..

2,700,000تومان

سنگ قبر 64

سنگ قبر 64

توضیحات سنگ قبر شماره 64 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: برزیلی درجه یک با ضخامت 8 سانتی متر  مشخص..

4,900,000تومان

سنگ قبر 65

سنگ قبر 65

سنگ قبر شماره 65 جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ مرمر سفید هرات ضخامت 4 سانت  ابعاد: 60*180 ..

3,400,000تومان

سنگ قبر 66

سنگ قبر 66

توضیحات سنگ قبر شماره 66   جنس سنگ قبر موجود در تصویر: سنگ گرانیت برزیلی درجه یک  مشخ..

2,500,000تومان

نمايش 43 تا 63 از 100 (5 صفحه)